نمایش به همین سادگی به روی صحنه رفت.

: مجید صدخسروی
: النا بهزاد پور، سید معید حسینی، الیکا تصدیقی، محمد رضا غفاری، مجید صدخسروی
دو تا دوست که برای یه مراسم خاص باهم هماهنگ می‌کنن که با همسراشون به کیش بیان و تو کیش یه دوست قدیمی دیگشون و پیدا می‌کنن متوجه یه‌سری حقایق می‌شن که باعث می‌شه چهره واقعی همو بشناسن.

: گروه میم

: زهرا زارعی
: سید معید حسینی
: محمد رضا غفاری
: مجید صدخسروی
: سوگل همت بلند
: زهرا نجفی
: تارا قبادی

دیدگاهتان را بنویسید