نمایش تاریخ مختصر صلح به روی صحنه رفت.

: مجید نیرومند
: سینا ابوالحسنی
عبدالرحمان، جوانی اهل خاورمیانه قصه ای را درخصوص تبعات ناشی از حمله آمریکا به عراق روایت می کند

: مجید نیرومند
: مجید نیرومند
: عرفان یزدی
: امیر زمانی فرد
: نیما شکیبائی
: رضا پاشازاده
: راحله نیرومند
: مجید نیرومند
: خانه نمایش دا

دیدگاهتان را بنویسید