نمایش تالاب هشیلان به روی صحنه رفت.

: نوشین تبریزی
: (به ترتیب حروف الفبا) نوشین تبریزی، افشین سلیمان پور، مسعود شاکرمی، یعقوب صباحی، محمد صدیقی مهر، آیه کیانپور، اتابک نادری
هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگرست…

: محمدعلی محمدی

: سینا ییلاق بیگی
: رضا خضرایی
: سمیرا کحالی
: امین رحیمی، مهراب حیدریان، آرمین پور اسمعیل
: ندا امامی
: آرزو حاتم پوری
: راحیل مرشدی
: سحر نراقی
: مهدی آزادبخت، مریم رحمانی
: کوشا صباغی
: وحید یگانه
: الهه پرسون، محمدعلی محمدی
با تشکر از کاوه عیدی (استودیو ارشان)

دیدگاهتان را بنویسید