نمایش ترانه های قدیمی به روی صحنه رفت.

: فرزانه دادخواهی
: (به ترتیب ورود به صحنه) ریحانه دلیری، حدیثه برزگر، محمدمهدی ملک پور، علی اخوان، هانیه امید زاده، فروز پور غفار، محمدعلی هاشمی، فرزانه دادخواهی، رضا حنیفه زاده


: محمدعلی شکورزاده
: محمدعلی هاشمی
: محمد رحمانیان
گروه موسیقی
: مهدی شریفی
: رضا حنیفه زاده
: محمد عزتی
: امیدرضا عبداله پور
: محمد رمضانی

: علی نظری
: روناک محمدی
: ساقی مقیمی، امیرحسین محمدی
: خدیجه زینالی
: محمدعلی شکورزاده
: رامین رحیمی
: محمدعلی شکورزاده (استودیو ۱۲)، حجت جلالی
: محمد رمضانی
: مهدی علیدوست، رضا زرین صدف، امین وقاری

دیدگاهتان را بنویسید