نمایش تنها به روی صحنه رفت.

: نورا کاظمی
: (به ترتیب حروف الفبا) یگانه سپهرجو، لیدا کبیری، مهناز کرباسچیان، مریم نجاتی پور
کابوس ما از جایی شروع میشه که چشمامون رو باز می کنیم هرروز تکرار، تکرار، تکرار…

: نورا کاظمی

: رضا جعفرمدار
: امیر طاهری
: امیر توانا
: سپید وثوق
: رضاجعفرمدار
: سپید وثوق
: نورا کاظمی

دیدگاهتان را بنویسید