نمایش جایی در میان خوک ها به روی صحنه رفت.

: ایمان اسدی
: امیرسینا جوادی، محبوبه آرمون، پروانه آباد، پیمان گودرزی
این نمایش داستان واقعی پاول ناوروتسکی سرباز فراری ارتش شوروی در جنگ جهانی دوم بود که چهل و یک سال در یک خوکدانی مخفی شده بود…

: آثول فوگارد
: هوشنگ حسامی

: پروانه آباد
: سید مهدی حسینی
: آرش نوری
: مهین نوبهاری
: علی طهرانی
: صبا آرمین
: فاطمه بهنویی، آرش نوری
: پروانه آباد
: سیدمهدی حسینی
: سهراب کریمی
: پیمان گودرزی
: شیدا اعتماد

دیدگاهتان را بنویسید