نمایش جشن به روی صحنه رفت.

: نیما آقاخانی
: ریحانه رضی، جواد فراهانی، نیما آقاخانی
چرا ما هر جا میریم هیچ خبری از جشن نیست ؟

: علی لطفی پور

: اسلاومیر مروژک
: کوروش شاهونه
: امید نجومی
: محمد شایگان
: هادی شاپوری
: محمد شهیدی
: دانیال نیک، بهار استودیو
: مونا جعفری
: امیر شکری، محمد مقامی
: نسیم یاقوتی
: سحر صارمی
: مجتبی یوسفی، هما جلیلی
: نوشین نوروزی
: محمدحسین تاجیک
: ارسلان گل محمدی

دیدگاهتان را بنویسید