نمایش جویستیک به روی صحنه رفت.

: حسین صفریان بحری
: امیرعباس توفیقی، حامد عابدی، شیما صادقی، مصطفی عباسی، رامین قربانی، سارینا یوسفی
در یک فضای آخرالزمانی بواسطهءموجی که دنیا رو از بین برده انسانها برای بقاءو زنده ماندن به جان هم افتاده اند و در این بین واقعیتهایی ازگذشته شان لو می‌رود.

: علی صفری: علی صفری
: حسین دارابی، عرفان محیطیان

: داریوش صالحیان
: وحید حسن زاده
: فریما خلیلی (کمپانی فیلم را)، مینا غفارپور
: محسن خمیسی
: شهناز سمیعیان
: ستاره صادقی
: مهسا اسدی
: مرتضی خانمحمد
: مریم سیمرغ
: زینب صفریان بحری
: اشکان فخاری
: ابوالفضل فیلو
: رهاحاجی زینل
: نیکان خبازی
: سهیل بابایی
: فوژان پارسا، عباس ستایش
: مصطفی عباسی، لیلی هنردار
: مهدی خلج، رضوان فتحی پور
: سهیل بهنام
: شادی ثیابی

 

دیدگاهتان را بنویسید