نمایش حال همه ما خوب است به روی صحنه رفت.

: علیرضا همتیان
: پریسا دوستی، نازنین حسنی، پارسا فریدونی، رضا یاوری
ناصر که زندگی اش در سردشت از طریق شکار کبک می گذرد. پس از بازگشت به خانه با بمباران شیمیایی شهرش روبرو می شود.او سراسیمه وارد خانه خود شده تا از حال زن،دختر و پسرش باخبر شود،اما…

: باقر سروش
: حمید مرادویسی
: حمید مرادویسی
: علیرضا همتیان
: امیررضا مرادی
: جلال نوری
: متین شفیعی مقدم
: پیمان روضه ای
: #علی اصغر فیض الهی

دیدگاهتان را بنویسید