نمایش حسن کچل به روی صحنه رفت.

: امید اسدی
: رضا رویگری، علی فتحعلی، امید اسدی، عباس بهمنش، بیتا بزم آور، داوود اسدالهی، تارا کریمی، آوا اصیلیان، علی حیدری، محمد حسن مسعودی، علی اصغر ایزی، بابک اکبری، مریم اصلان پرویز، متین محجوب، شاهد علوی
حسن کچل که به خاطر کچل بودن از جامعه منزوی شده است با فریب بی‌بی از خانه بیرون می آید و…

: امید اسدی
: علی سینا رضانیا
: نگار مقدسی
: متین قادری
: علی اصغر ایزی، شهرآشوب مفتاحی، ملیسا افتخاری
: مهدیه سادات آهنچی
: داوود اسدالهی
: علی سینا رضانیا
: فریبا جدیدی
: بهروز فائقیان
: علیرضا عباسی، جعفر پاکزاد
: رضا زنده جاه
: جواد نقدی آجقان
: جواد نقدی
: بابک حقی

دیدگاهتان را بنویسید