نمایش حشره به روی صحنه رفت.

: مهیار قزل سوفلو
: (به ترتیب حروف الفبا) سید امیر ذوالجلالی، سالار صمدیان، محسن قزل سوفلو، مهیار قزل سوفلو، سینا کولانی، آرمان مدرسی
گروهی از دلقک های سیرک که اجازه‌ی تخیل کردن ندارند بعد از مرگ رئیس، با ورود بچه دلقک متوجه اتفاقات عجیبی در سیرک می شوند. اما …

: فاطمه شهبازی

: مهیار قزل سوفلو، احسان یزدان پناه
: محسن قزل سوفلو
: احسان یزدان پناه
: فاطمه ملااحمدی
: حمید شهرانلو
: سمیه خواسته
: سید امین میری
: محمد رضا رحمتی
: هانی عبدالمجید
: احسان یزدان پناه
: حجت هاشمی، فاطمه ملا احمدی، سمیه خواسته
: علیرضا گلدهی
: سارا ثقفی
: گروه دژن

دیدگاهتان را بنویسید