نمایش حصارک به روی صحنه رفت.

: مسعود سالاری
: میدیا برنجی، شهراد بیدآبادی، مبینا روزبهانی، مسعود سالاری، پدرام عزیزی، صادق ملکی، پدرام عزیزی، ریحانه یزدان یار

: ریحانه یزدانیار
: امین تارخ
: بهارک بیات، رها مرادی، پویان احمدی، جواد حیدری
: علیرضا شاندیز، غزاله جهان بین
: علی تاجیک
: علیرضا احمدنیا
: پدرام عزیزی
: رها مرادی
: بهارک بیات
: غزاله گل محمدی

 

دیدگاهتان را بنویسید