نمایش حق با شماست به روی صحنه رفت.

: مهران ایرانی
: حجت کشاورز، زهره زرگر، فرناز فرائیدی، حسین آقاکثیری، ستوده خیاطی، نگین نشاط، آرمین رجایی، محسن رضوی نیا، هانیه صادقی، مهران ایرانی، حسین شریعتمداری، سروین مرادی، پژمان چهره، نیکا صادقی، پرستو میرمهدی، عرفان ولیان

: گروه نمایشی کاما
: لوئیجی پیراندللو
: اثمار موسوی نیا

: کتایون فتحعلی، بیتا مقدمی
: گوهر مشهدی
: حامد هاشمی
: امیرعلی بهادری
: کتایون فتحعلی
: بیتا مقدمی
: مهتا چراغی، المیرا قاسمی
: نگین بختیاری
: عرفان ولیان
: پریناز داداشی
: رضا موسوی
: گروه نمایشی کاما

 

 

دیدگاهتان را بنویسید