نمایش حماقت ایکاروس به روی صحنه رفت.

: مهدی معبودی
: محمدرضا حسینی
: (به ترتیب ورود) جواد یحیوی، سعید داخ، علی پویا قاسمی، پناه باقریان، محمد علی شهیدی
ددالوس نویسنده تنهایی است که قصه ای را سال ها نوشته و در محدوده ذهن خود با آنها زندگی می کند، حال تمام افراد قصه افسار گسیخته شده و او قدرتی برای کنترل آنها ندارد و می ترسد قصه را تغییر دهد …

: مانی اخشی
: کمیل توحیدلو
: مقدی شامیریان
: رضا حیدری
: ثمین سالک
: بابک کیوانی

: آیدین صمیمی
: آنوش آوانسیان، سوسن بقاء شانجانی
: حسین پناهی
: ایمان خرم نژاد
: علی پویا قاسمی
: مازیار ربیعی

: کوروش برزی، آرمین سلجوقی
: گروه هنری آرت‌کات (مریم میرزایی، محمدسلیمی)
: میثم زرقانی
: (you studio) سارا حدادی، مجید مهرآبادی
: زهرا شاه بهرامی

دیدگاهتان را بنویسید