نمایش حماقت ایکاروس

: مهدی معبودی
: محمدرضا حسینی
: به زودی اعلام می‌شود.


: مانی اخشی

: مقدی شامیریان
: رضا حیدری
: ثمین سالک
: بابک کیوانی

: آیدین صمیمی
: ساناز خیری

: کوروش برزی، فرانک جامه بزرگ
: گروه هنری آرت کات (مریم میرزایی، محمدسلیمی)
: میثم زرقانی
:سارا حدادی، مجید مهرآبادی

ددالوس نویسنده تنهایی که قصه ای را خلق کرده که در آن ایکاروس با خورشیدش قصد رفتن دارد، حال تمام افراد قصه افسار گسیخته شده و او قدرتی برای کنترل آنها ندارد…
  عمارت نوفل‌لوشاتو – سالن ۱
  ۲۱:۰۰
  ۵۵ دقیقه

 

دیدگاهتان را بنویسید