نمایش خاندان چن چی به روی صحنه رفت.

: امین سعدی
: علی کشوری، میثم جهانگیری، آرام نیک بین، نسیم ایمانی، محمد محمد زاده، شبیر رامتین، مصطفی برات‌پور، بهروزصیامی، نیما منصوری،رامک نوروزی،  علی کاشمری، رزا ارجمندی
کنت چن چی در پی جنایتهای خود، دست به اقدامات جدید می‌زند.

: امین سعدی
: آنتونن آرتو، پرسی بیشی شلی
: بهزاد قادری، شهرام نراقی

: شهرام نراقی
: عرفان سرهنگیان
: ایمان سرهنگیان
: مجید عابری
: علی تابع امام
: امین سعدی
: محمود صادقی
: مها دوستی
: الین سپهری
: امین حسن زاده
: مهدی محمدی
: متین کیمنش
: رکسانا دهری
: پریا سلمانی، فرزاد هدایت نوری
: خورشیدآزادی
: بهار کشاورزی
: محمود پورسالاری، عباس وزیری
: رسول شهبازی
: مونا نظری
: مهدی آزادبخت
: سحر خیراله
: بوتیگ خلاق آسوریگ
: آژانس تبلیغاتی روزگار نوین

بر اساس متنهای آنتونن آرتو و پرسی بیشی شلی

دیدگاهتان را بنویسید