نمایش خرس به روی صحنه رفت.

: کیوان ظهرابی
: لیلی صبری، نیما قربان زاده، فرید گلریز، لاله حشمت پسند، نیما نیکمنش، عرفان سیف الهی، الیکا تصدیقی و محمد سعوه
اسمیرنوف بعد از مشکلات مالی شدیدی که برایش پیش آمده برای دریافت طلبش به خانه یکی از بدهکارانش میرود ولی بدهکار حاضر به پرداخت پول به او نمیشود و این آغاز یک درگیری بزرگ با پایانی غیرمنتظره برای همه است.

: آنتوان چخوف
: ناهید کاشی چی
: یحیی ایل بیگی
: موسسه پویا هنر ماندگار
: الهام قاسمی
: کیوان ظهرابی
: کیوان ظهرابی
: سمیرا شکیبا
: لیلی صبری
: فرشاد حسنی و علیرضا قربان زاده
: بدرالدین سعادتی و ساسان حقانی
: رامین زمین پیما
: بهار سعوه
: مهدی سربازی

دیدگاهتان را بنویسید