نمایش خرونجک به روی صحنه رفت.

: غزل معصومی
: ‌روزا منصوری، آنیسا قره داغی، رهام حیدر علی، مهدی فرسی، دیانا سلطان محمدی، حنانه باقر زاده، سارا مهرداد، آریانا کردی، محمد طاها عباس نیا، یسنا خالقی علیائی، فاطمه امینی
روایت هر شب کابوسهای بازیگوش که به خواب آدمها می روند.

: غزل معصومی

: شرکت کاوه طلای پارسیان
: بهرام کاکا سلطانی، حسین آشفته
: علی کشاورز
: زهرا صیتی، امیر مهدی صمدی
: صبا مسگری، زنبق طبیب زاده
: غزل معصومی
: غزل معصومی
: مزون نورا
: سمیه خالقی
: غزل معصومی
: مطهره کشاورز محمدیان
: زهرا طهماسیان
: علی کشاورز

دیدگاهتان را بنویسید