نمایش خواستگاری به روی صحنه رفت.

: رضا کاشی لو
: مقداد کامیاب اسلامی، علی محمدی، سعیده جمشیدی، امیرحسین یعقوبی، فرنیا احمدوند، کمال امین
خانواده ای چند ساعت مانده به شروع مراسم خواستگاری دخترشان متوجه گرفتگی فاضلاب خانه میشوند غریبه ای که از قضا همسایه شان هست برای رفع گرفتگی به خانه ی آن ها می اید و از آنجایی که به دختر خانواده علاقه مند هست اطلاعاتی را در مورد خواستگار در اختیار آن ها قرار میدهد …

: مهدی میرباقری
: حدیثه زارعی
دستیار دوم کارگردان سروناز تجلی
: زینب خاضع
: رضا لک
: ریحانه رفعتی
: نوید آقاجانپور
: زهرا بنی عامری
: آزاده مالمیر
: گریم مانا غریب
: علی پور یوسف
: فرنیا احمدوند
: مبین هداوند
: صابره مسلم زاد

دیدگاهتان را بنویسید