نمایش خواستگاری به زبان انگلیسی به روی صحنه رفت.

: ثمین اکبری
: جمعی از اساتید و دانشجویان دپارتمان هنرهای نمایشی آکادمی زبان سفیر

دپارتمان هنرهای نمایشی آکادمی زبان سفیر گفتمان

ایوان واسیلویچ لوموف، پیر پسر ثروتمندی که تصمیم به ازدواج دارد به خواستگاری دختر همسایه ناتالیا استپانوویچ چابوکوف آمده است. اما قبل از اینکه ایوان بتواند پیشنهاد خواستگاری خود را مطرح کند، جدال بر سر زمین های پدری بین آنها بالا می گیرد و ناتالیا خواستگار را بیرون می کند؛ تا اینکه ناگهان متوجه می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید