نمایش خواهران پی یرس به روی صحنه رفت.

: زهرا اسماعیلی
: (به ترتیب ورود) نسترن کمالی، یاسمن کریمی زاده، کامیار شریفیان، علی موسوی، سجاد موسوی زاده، رضا صفری
خواهران پی‌رس زندگی ملالت بار و یکنواختی دارند، روزمرگی و تنهایی آن ها را تبدیل به موجودات مسخ شده‌ای کرده است تا آن جایی که مردان زیادی پشت هم گرفتار دام تنهایی و بی رحمی خواهران می‌شوند و به طرق مختلف جنایت های مضحکی رخ می‌دهد طوری که در نهایت خواهران پی‌رس از حذف روح از کالبد آنها لذت می‌برند و …

: مایک جکسون
: مهسا احمدپور
: کیمیا پیروی
: مرضیه سهرابی
: امید قلی پور
: کاوه صمدی
: صهیب شریف پور، مهدیس باهنر
: یاسمن کریمی زاده
: آیدا خواجه وند
: هانیه فیض
: صدیقه اسماعیلی
: شکیبا علی حسینی
: پویا زیدآبادی
: علی موسوی
: صنم صفیاری
: یاسمن کریمی زاده، امیرمردانی
: امیر مردانی
: فاطمه رحیمی

دیدگاهتان را بنویسید