نمایش دارالمجانین مدرن به روی صحنه رفت.

: سارا حسین
: (به ترتیب حروف الفبا) سلمان ایزد یار، امیر آزاد ملکی، محمد پوراکبر، محمدتوانگر، سوگند حسینی، مهدی فرزانه، عطیه معروفی، سیدشهاب الدین هاشمی، هنا همتی
افرادی که دنیای حقیقی را رها کردند و تمام وقت خود را صرف دنیای مجازی می کنند و از داشته های خود در دنیای واقعی غافل می شوند.

: سارا حسین
: مژگان پودینه
: سارا حسین
: محمد توانگر
: مژگان پودینه
: هنا همتی

دیدگاهتان را بنویسید