نمایش داستان باغ وحش به روی صحنه رفت.

: ادوارد آلبی
: داریوش مودبیان
: علیرضا چاوش
: محمد ربانی، علیرضا چاوش

: فرشاد منظوفی نیا
: منیره ملکی
: حسام الدین حق پناهان

دیدگاهتان را بنویسید