نمایش دراماتورژ به روی صحنه رفت.

: سهند خیرآبادی
: گروه تئاتر ه
: هامون سیدی، صحرا اسدالهی
مردی برای تست بازیگری به یک پلاتو سر می زند.

: سعید هنرآموز
: مهسا اکبری
: گروه تئاتر ه
: فرشاد نصیری
: صادق زرجویان، علی غیاثوند
: صادق زرجویان
: شراره داودی
: امیرحسین نامور
: سبا حیدرخانی
: ندا کاوندی
: سمانه نریمانی
: امیر دلفانی
: صالح رجایی
: محمود یوسفی

دیدگاهتان را بنویسید