نمایش دراکولا به روی صحنه رفت.

: آرش سنجابی
: پویا امینی
: امیر غفارمنش، پرهام امینی، دنیا مستعلمی، پریسا محسنی، نسترن پارساییان

: مهدی غلامی سرخه
: پریسا محسنی
: رازیما میرزایی
: شهاب شریفی
: احمد صدری،نوید آقاجان پور
: مهدی رایگانی
: مسلم رضایی
: ویدا جوان،سیدجواد یحیوی ،ایمان اصفهانی ،لادن نازی
: شهاب شریفی
: پریسا محسنی، آرش سلیمانی
: پرهام دلدار
: رازیما میرزایی
: مهشاد عباسی انارکی
: الهه کریمی، ماریا نبی‌نیا
: مسعود رییس‌السادات
: محمدرضا روزی

دیدگاهتان را بنویسید