نمایش در اتاق باد می‌وزد به روی صحنه رفت.

: سجاد تابش
: فرشته صدر عرفایی، سارا محمدی
یک خوابگاه دانشجویی، یک دختر، یک مسئول، یک جنین. همین.

: خیام وقار کاشانی

: امیر نجفی
: آرمان خوزستانی
: غزاله زینالی اقدم، سارا سرابی
: بابک کیوانی
: مهدی طالقانی
: پریشاد مستوفی
: علی پوراحمدیان
: فرشاد نصیری
: سینا ایرانپور
: مهدی اسکندری، عرشیا پور محسن
: برنا اعتمادی، محمد نوحی
: سارا ثقفی، حسام خوانساری
: مریم رود بارانی

دیدگاهتان را بنویسید