نمایش در انتظار چراخ به روی صحنه رفت.

: نیما نعمتی زاده
: نیما نعمتی زاده، آوید بزرگی، ملیکا طاهری عطار، پریسا سجودی، محمد منفرد

برق خانه قطع شده، چراغ ها خاموش و همه چیز بهم ریخته، زن و شوهر در تعجبند. زن حامله است و مرد برای درست کردن اوضاع تلاش می کند، همین موقعیت ماجراهایی را بوجود می آورد.


: سعید دولتی
: موسسه فرهنگی هنری همای سعادت
: علیرضا دزفولی
: پریسا سجودی
: ملیکا طاهری عطار
: محمد منفرد
: سامان فرامرزپور
: هما معینی، آوید بزرگی، سونیا دهقانی
: نیما نعمتی زاده
: محمد منفرد

دیدگاهتان را بنویسید