نمایش در انتظار گودو به زبان انگلیسی به روی صحنه رفت.

: آتوسا عسکری
: مسعود خطیبی، حامد صالح پور، سینا خدامرادی، رامتین رائقی، محمد مبین ابراهیمی
دو فرد آواره در انتظار شخصی به نام گودو هستند که تصور می کنند نجاتشان از این وضعیت فلاکت بار به او بستگی دارد، در این حین اربابی ستمگر و برده اش وارد می شوند و …

: ساموئل بکت
: آتوسا عسکری

: سینا خدامرادی، پرهام صادقی جاوید، شیما گمار، رضا ابراهیمی
: حامد شانکی
: شقایق عوض زاده
: مریم عزیزی
: آتوسا عسکری، آزاده حسن شاهی
: مهدی مبشرنیا، پویا شالبافان
: محیا ابراهیمی، علیرضا عبدالهی
: نرگس رستمی

– اجرای این نمایش به زبان انگلیسی است و این نمایش خلاصه شده‌ی نمایش «در انتظار گودو» اثر ساموئل بکت است.
این نمایشنامه یکی از آثار مشهور ادبی جهان است.

دیدگاهتان را بنویسید