نمایش در به روی صحنه رفت.

: هلیا فتحی
: عمران مرادی
: هلیا فتحی، غزل صادق الوعد، سیاوش جدیدی
دو دختر در یک ظرفشورخانه مشغول شستن ظرف‌ها هستند یکی از آنها به رازی درباره دیگری شک کرده و تلاش میکند تا به راز او پی ببرد.

: نگار مصلحی
: نیما صبحی
: پارسا محمدزاده
: امیر حسین موسوی
: ارگام مسیحی
: عمران مرادی
: شهاب بیواره
: سارا راژ
: نرگس حاتمی

 

دیدگاهتان را بنویسید