نمایش دنیای شگفت انگیز اکو و تاکو به روی صحنه میرود.

: شیما شادمانی
: امید انصاری
بازیگران: (به ترتیب حروف الفبا) زینب اشرف زاده، سامان حیدریان، راشین رضایی، آرزو صدری، عرفان فروتن، زهره قاسمی،  میثم میثاقی، نوا یوسف زاده

: امیرمحمد انصافی
: زینب اشرف‌زاده
: آرش اسکندرلو
: امیرمحمد انصافی
: محسن سپه دوست
: زهرا مریدی، سعید باغبانی نیر، امیرمحمد انصافی
: خسرو انصاری
: دکتر مهناز انصاری
: راضیه پاشایی
: زهرا مریدی، علیرضا حسین پور
: خیرالله اصغری
: زهره اسماعیلی
: ناهید شیریان
: امید انصاری
: فاطمه قدمی
: دنیا قاسمی، زینب اشرف زاده
: عرفان فروتن
: انسیه حیدری
: الهام خضرایی منش

دیدگاهتان را بنویسید