نمایش دو در شصت (۲ در ۶۰)

: شیرین سرشومی، فریا امامی
: مسعود محمدی
: احمد میرابی


: هادی محمدی
: غزال غلامی
: پریما ابوالصدق، رضا محمدی
: هادی محمدی
: شرکت یوتاب
: حمید سلامی
: وحید علیپناه
: الهام صفایی
: پریناز باغفلکی
: صدرا صباحی

: زهرا اسور
: حمید سلامی
: ارسلان گل محمدی

 

  خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
  ۲۲ تا ۳۱ شهریور
  ۲۱:۰۰
 بها: ۳۰,۰۰۰ تومان

دیدگاهتان را بنویسید