نمایش دَد به روی صحنه رفت.

 

: مریم خلیلی
: کیانا نسودری، نیوشا رحمانیان، مهسا سلیمانی، پرستو شعبانی، تینا داوودی، پرنیان ماهوتی
قرار بر آن است که بهترین فرد هر قبیله قربانی شود …

: ماکتا قاسملو (آموزشگاه سینمایی هفت هنر)

: مریم خلیلی
: فاطمه حسین زاده
: اصلان ثنایی
: امیرحسین قنواتی
: امید نصیری
: ماکتا قاسملو
: مریم خلیلی
: شهاب مرندی
: شبنم میرگلی، محمد حسین کریمی پناه

نمایش دد با اقتباس از نمایشنامه رومئو و ژولیت نوشته ویلیام شکسپیر به ترجمه کاظم فیروزمند نوشته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید