نمایش رادیویی رادیو دراما به روی صحنه رفت.

 

۱- مار بدجنس
کاری از: پردیس تئاترتهران و کانون رادیو جوان
کارگردان و ادیتور: آنوشا خرمدل
نویسنده: فرزانه قانع
راوی: همینگل باقرزاده
صداپیشگان: آنوشت خرمدل، پانی افشار، شبنم کاکویی
میکس و مستر: انوشا خرمدل

۲- مهمان سحری
کاری از: پردیس تئاترتهران و گروه تئاترخنیا
نویسنده و کارگردان: علیرضا دهقانی
صداپیشگان: علیرضا دهقانی، ماندانا عبقری، یاسر محمدی
صدابردار: مهدی مولایی
میکس و مستر: امیرصالح نجاری

۳- دردسر اسباب بازیها
کاری از: پردیس تئاترتهران و گروه تئاتر خنیا
نویسنده: ماندانا عبقری
کارگردان: علیرضا دهقانی
صداپیشگان: ماندانا عبقری، ایوب محمود نیا، علیرضا دهقانی
صدابردار: مهدی مولایی
میکس و مستر: امیر صالح نجاری

۴- آهوی چوبی
کاری از: پردیس تئاترتهران و گروه تئاترالف متل احساس
نویسنده و کارگردان: رضا فقیهی
صداپیشگان: حسین یکتا، رضا فقیهی، مرجان خرسند، فریده خزاعی
صدابردار: مهدی مولایی
میکس و مستر: امیر صالح نجاری
آهنگساز: میلاد درویش

۵- پروانه مغرور
کاری از پردیس تئاترتهران و کانون رادیو جوان
کارگردان و ادیتور: آنوشا خرمدل
نویسنده: فرزانه قانع
راوی: همینگل باقرزاده
صداپیشگان: شبنم کاکویی، پانی افشار، فاطمه براتعلی و آنوشا خرمدل
میکس و مستر: آنوشا خرمدل

۶- جوجوها غصه می خورند
کاری از: پردیس تئاترتهران و کانون رادیو جوان
کارگردان و ادیتور: آنوشا خرمدل
نویسنده: فرزانه قانع
صداپیشگان: شبنم کاکویی، پانی افشار
میکس و مستر: آنوشا خرمدل

۷- دکتر سرخونه
کاری از: پردیس تئاترتهران و گروه تئاترخنیا
نویسنده: ماندانا عبقری
کارگردان: علیرضا دهقانی
صداپیشگان: ماندانا عبقری، علیرضا دهقانی، یاسر محمدی
صدابردار: مهدی مولایی
میکس و مستر: امیر صالح نجاری

۸- مهربانی از جنس حسین
کاری از: پردیس تئاترتهران و کانون رادیو جوان
کارگردان و ادیتور: آنوشا خرمدل
نویسنده: فرزانه قانع
صداپیشگان: رزبا ایمان،پانی افشار،فاطمه براتعلی
میکس و مستر: آنوشا خرمدل

۹- فال کوزه
کاری از: پردیس تئاترتهران و گروه تئاترالف متل احساس
نویسنده و کارگردان:رضا فقیهی
صداپیشگان: سرونازرشوند، حسین یکتا،رضا فقیهی، مرجان خرسند، فاطیما گلچین
صدابردار: مهدی مولایی
میکس و مستر: امیر صالح نجاری

۱۰- دیو پخمه
کاری از: پردیس تئاترتهران و گروه تئاترالف متل احساس
نویسنده و کارگردان:رضا فقیهی
صداپیشگان: سرونازرشوند، حسین یکتا، رضا فقیهی، مرجان خرسند، فریده خزاعی
صدابردار: مهدی مولایی
میکس و مستر: امیرصالح نجاری

۱۱- راه و بیراه
کاری از: پردیس تئاترتهران و گروه تئاترالف متل احساس
نویسنده و کارگردان: رضا فقیهی
صداپیشگان: سرونازرشوند، حسین یکتا، رضا فقیهی، فریده خزاعی
صدابردار: مهدی مولایی
میکس و مستر: امیر صالح نجاری

۱۲- فیل در تاریکی
کاری از: پردیس تئاترتهران و گروه تئاترالف متل احساس
نویسنده و کارگردان: رضا فقیهی
صداپیشگان: سرونازرشوند، حسین یکتا، رضا فقیهی، فریده خزاعی
صدا بردار: مهدی مولایی
میکس و مستر: امیرصالح نجاری

۱۳- دوستان مهربان
کاری از: پردیس تئاترتهران و کانون رادیو جوان
کارگردان و ادیتور: آنوشا خرمدل
نویسنده: فرزانه قانع
راوی: همینگل باقرزاده
صداپیشگان: آنوشا خرمدل، پانی افشار، فاطمه براتعلی، احمد رضایی راد
میکس و مستر: آنوشا خرمدل

۱۴- نازی و عروسکها
کاری از: پردیس تئاترتهران و گروه تئاترالف متل احساس
نویسنده و کارگردان: رضا فقیهی
صداپیشگان: سرونازرشوند، حسین یکتا، رضا فقیهی، فاطیما گلچین
صدابردار: مهدی مولایی
میکس و مستر: امیر صالح نجاری
آهنگساز: داوود چهارمحالی
همخوانی ترانه ها: رضا فقیهی، شیوا بداغی، مسعود روستا

۱۵- نذری
کاری از: پردیس تئاترتهران و کانون رادیو جوان
کارگردان و ادیتور: آنوشا خرمدل
نویسنده: فرزانه قانع
صداپیشگان: شبنم کاکویی، راحیل عالم بخش، نیکی قانع
میکس و مستر: آنوشا خرمدل

 

دیدگاهتان را بنویسید