نمایش رادیویی غلطگیرِ مشکی به اجرا درامد.

چیزی به اسم اصول اولیه برای زندگی کردن یا زیستن وجود نداره؛ هر آدمی که میبینیم دری تویِ ذهن ما به وجود میاره؛ دری که پر از مزخرفات وحشتناک و حال به هم زن از اعتقاداتش که اصولش رو میسازه؛ اعتقاداتی که خودشون از درهای دیگه اومدن؛ اولین در از کجا اومده؟!

در “غلطگیرِ مشکی” چه خواهیم شنید؟
نمایشنامه های کوتاهِ ۷ تا ۱۰ دقیقه ای که به صورت درام های رادیویی، کارگردانی و تولید شده اند.
نقطه اشتراک تمام اپیزودها، شخصیتِ “گایینی”، زنی که در قرار ملاقات های متفاوت با شخصیت های خارق العاده ای مواجه شده و دچار چالش هایِ اساسی می شود؛ است.

 

دیدگاهتان را بنویسید