نمایش رهایی از شائولین به روی صحنه رفت.

: متین اوجانی
: متین اوجانی، بهروز قدرتی، نوشین مینایی فرد، امیررضا مرشد زاده، محمدرضا پورقلی، مهدی حسن خانی، فرشاد کنعانی سادات، فروغ فرزین فر، آوا موسوی، سمیره ترابی
در افسانه ها چنین امده است که سلطان کئوک وهمسرش شمشیری جادویی را از استاد کوندور پذیرفتند و ان را ذوب کردند و در قالبهای جدید ریختند یکی را اژدها کش و دیگری را ستاره گیر نامیدند .هرکه مالک هردو شود بر دنیای هنرهای رزمی فرمان می راند .البته همگان هر دو شمشیر را با هم میخواستند و اینگونه شد که نبردهایی میان فرقه های مختلف شکل گرفت و..

: متین اوجانی، بهروز قدرتی

: روناک برخوردار
: میلاد ایمانی
: زهرا ابدوست
: علی ساسانی نژاد
: نیلوفر مرسل وند
طراح پوستر نیما عاشوری
: مهدیه حسنی
: آرزو سپاسی

دیدگاهتان را بنویسید