نمایش رویاهای دم صبح به روی صحنه رفت.

 

: بهاره مشیری
: بهاره مشیری، حدیثه سادات حسینی
مرگ زندگی ما سه زن را به هم گره زده، همه چیز از تصادف اتوبوس دانشگاه علوم و تحقیقات شروع شد.

: آنا نعمتی

: لیلی عاج
: حمیدرضا افشار
: لیلی عاج
: رضا خضرایی
: مهرنوش بلمه
: ناصر ارباب
: فاطمه سادات طباطبایی، زهرا حاجی‌احمدی
: زینب ایوبی
: مریم رودبارانی
: حامد هاشمی
: میلاد بهشتی
: شرکت تبلیغمون

دیدگاهتان را بنویسید