نمایش رپرتاژ اندیشه های کال به روی صحنه رفت.

: علی طاهری
: (به ترتیب ورود) نیما یار، نرگس عبدالهی، سجاد میرزائیان، علی طاهری، سوده ازقندی
اتفاقات در ایستگاه متروی خیام در جریان است. یک خانم گزارشگر سه نفر را برای مصاحبه انتخاب می کند تا داستان های عجیب زندگیشان را برای مخاطبین تعریف کنند.

: سپیده خاکباز

: علی طاهری، سیما بنیادی، سپیده خاکباز
: سجاد داغستانی
: کتایون آبادی
: محسن خرم
: سجاد داغستانی
: محمدرضا هرندی زاده
: امید شقاقی
: گروه تبلیغاتی واحه، حسام دزفولی، محمدامیر معبودی، امیر حسین حاتمی
: احسان پاشاپور
: کتایون آبادی
: امیر علی اسداله زاده
: حسام دزفولی

دیدگاهتان را بنویسید