نمایش ریچارد سوم اجرا نمی‌شود به روی صحنه رفت.

: شایان صادقپور
: حسین سلیمی، آرمین همتی، آسمان انصاری، هانیه فرهادپور، امید حیدری، فاطمه توانا، خشایار نظامی پور، فرزانه حائری، سپهر رضایی

: امید اسدی
: ماتئی ویسنی یک
: اصغر نوری

: الناز میرزاپور، کیمیا آژیراک
: لاله ابراهیمی
: امیرحسین اسکندری
: سبا تحویلدار
: شهرآشوب مفتاحی
: فریبا جدیدی
: ناصر ارباب
: همایون تمدن
: متین خیبلی
موسیقی
: مصطفی رحیم لو
: بهنام صیادی
: فروغ فعال
: یاسین زابلی، مهتا علیمیان

دیدگاهتان را بنویسید