نمایش زندانی خیابان نواب به روی صحنه رفت.

: هوشمند هنرکار
: مهدی وثوقی، آزیتا نوری‌وفا، هوشمند هنرکار


: بهرام سروری‌نژاد
: هوشمند هنرکار
: هوشمند هنرکار
: سیما سامانی
: آرین فسایی
: سهیلا علیپور
: محمدرضا حزینی
: حسین خشت زرین
: فاطمه پوشپاس
: سمیه علیپور
: علیرضا لرک
: فاطمه پوشپاس، حسین خشت زرین
: ابراهیم حسینی، نوا ابوالقاسم

برداشت آزاد از “زندانی خیابان دوم” نوشته نیل سایمون، ترجمه شهرام زرگر

دیدگاهتان را بنویسید