نمایش زندگی کنسرو شده به روی صحنه رفت.

: حامد هادوی
: رضا رباط جزی، عبدالرضا یعقوبی
سربازی در ناکجا ابادی در حال نگهبانی است.

: حامد هادوی

: حمیدرضا نعیمی
: سیدعلیرضا تقدیری
: احسان نجفی
: حمیدرضا هادوی
: شیرین عباسی
: سیده رها شفیعی
: حامد هادوی
: هدایت هادوی
: گلناز احمدی
: مبینا اسماعیل زاده، امیرحسین فتح الهی
: حسین سوقندی
: ماهان حسین پور
: ایمان عابدی، نیماحسینی
: سیدعلیرضا تقدیری
: تماشاخانه ایران تماشا
: نیکان هنر ایرانیان باستان (نهاب)

دیدگاهتان را بنویسید