نمایش ساعت گس به روی صحنه رفت.

: خشایار پیرعلمی
: مصطفی دارابی، سعید حاجی حیدری، امین رضا ملک محمودی
در روز پایانی کار بازپرس پیر، پرونده مشکوکی به دست او میرسد که منجر به فاجعه می‌شود.

: کارگاه هنری ابتکار

: یکتا مقدس فر
: فاطمه استاد محمد بنا
: سید علی پیرعلمی، غزال جعفری
: حسین تبریزی
: بهاره جعفری
: مصطفی دارابی (بر اساس قطعاتی از ابراهیم مالوف، کارزان و عبدالباسط قاسمی)
: افشین امیری بهقدم
: محسن علامه، مرتضی پژواک
: رضا همتی
: (گروه تئاتریک) آرزو صراف رضائی، داوود گراوند

 

دیدگاهتان را بنویسید