نمایش ساعت گس

در روز پایانی کار بازپرس پیر، پرونده مشکوکی به دست او میرسد که منجر به فاجعه میشود …

 

: خشایار پیرعلمی
: مصطفی دارابی، سعید حاجی حیدری، امین رضا ملک محمودی
: کارگاه هنری ابتکار

: یکتا مقدس فر
: فاطمه استاد محمد بنا
: سید علی پیرعلمی، غزال جعفری
: حسین تبریزی
: بهاره جعفری
: مصطفی دارابی (بر اساس قطعاتی از ابراهیم مالوف، کارزان و عبدالباسط قاسمی)
: افشین امیری بهقدم
: محسن علامه، مرتضی پژواک
: رضا همتی
: (گروه تئاتریک ) آرزو صراف رضائی، داوود گراوند

  خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
  ۰۷ مهر تا ۰۳ آبان
  ۲۰:۰۰
  ۱ ساعت
 بها: ۳۰,۰۰۰ تومان

 

 

دیدگاهتان را بنویسید