نمایش سرزمین پدری به روی صحنه رفت.

: محمد قاسمی
: پری بارانی، محمد قاسمی، مجتبی شجاعی، ملینا قدیمی، شکیلا سماواتی، امیر یوسفی، محمد علی رحمانی
ندا با همان قساوت مده آ (اوریپید) دو فرزند دوقلویش و همسرش را سر می‌برد، نده‌آ بر گرفته از مده‌آ اوریپید از نگاه یک پیانیست دوباره با فرم و موسیقی روایت می‌شود.

: شهرام آقایی، احمدرضا رادمهر
: حمید جوکار
: فاطمه تقوی
: مریم مرادی، بامداد بیات
: محمد قاسمی
: عسل اصفهانی، یلدا وفاپور
: فریبرز دوستی
: نیره عابدی

دیدگاهتان را بنویسید