نمایش سفر خسرو به مسکو به روی صحنه رفت.

: سپهر حیدری نژاد
: محمد حسین اثنی عشری، مهدی حسینی، سپهر حیدری نژاد، زهرا خان محمدی، بابک خدایی، بهار رضی زاده، احسان طیب، مهشید محمدی

خسرو دارد به روسیه میرود و برای خودش مهمانی خداحافظی گرفته. اشخاص مهمانی نیز گروه قدیمی دوستان او از زمان دانشگاه هستند که در حال حاضر اکثرشان با یکدیگر مشکل دارند. مهمانی شروع میشود اما این همه‌ی ماجرا نیست


: مجید رضی زاده، سعیده موسوی زاده
: بهار رضی زاده
: مصطفی اسفندیاری
: سپهر امیدوار
: سبا حیدر خانی
: سروناز امیدی
: سپهر حیدری نژاد
: پرنیان امیرانتخابی
: پریناز صفویه
: علی حافظ پور، سپهر حیدری نژاد
: مهرنوش گلدوست
: مسعود شامی خاتونی

دیدگاهتان را بنویسید