نمایش سلول خاکستری به روی صحنه رفت.

: وحید رشیدی
: نازنین شریفان، امید اسدی، وحید رشیدی
سلول خاکستری تقابل خود انسان است با خود؛ سلول خاکستری اثری است روان شناختی از زندگی گذشته تلخ حمید و شک و تردیدهایش نسبت با زن های مهم زندگیش (مادر؛ خواهر و عشقش)

: آیدین عزیزی

: علیرضا عزیزی
: آناهیتا رشیدی
: وحیده رشیدی
: محمد حسن رضایی
: پیمان ابراهیمی
: رضا جاویدی
: علیرضا قنبرزاده؛ فرزین خانجانی
: علی قنبرزاده
: علی محمدپور
: سعید بختیاری
: زهرا فرهودی
: سعیده ترکمانی

 

دیدگاهتان را بنویسید