نمایش سه زن به روی صحنه رفت.

: مریم دهویی
: بهناز جهاندار فرد، هستی کرمی، مریم دهویی
روایت سه زن از اتفاقات و حوادث زندگی شخصی خود.

: مریم دهویی

: محمد رحمانیان
: مهرزاد نیر
: محمد مطلق
: مریم عباسی
: محمد دهویی
: سمیه خادم
: مریم دهویی
: مهرزاد نیر
: ثمین جزایری

– برداشت از نمایشنامه «ترانه های قدیمی»

دیدگاهتان را بنویسید