نمایش سه کیلو ۲۵۰ گرم به روی صحنه رفت.

: مهدی زندیه
: محسن نجارحسینی
: (به ترتیب ورود به صحنه) محمد نادری، مرتضی حسینی، نسا یوسفی، پانته آ مهدی نیا، مهتاب وجدانی، امیرحسین آقایی، هادی شیخ الاسلامی
این دویست و پنجاه گرم اش، زندگیمونو تکون می ده به خدا.

: محسن نجارحسینی

: آرمان خوزستانی
: شکیلا شرافتمند
: سیدمحمدمهدی موسوی
: علی پوراحمدیان
: فرشاد نصیری
: مهسا جهانی
: نیلوفر مرسل‌وند
: اشکان آراد
: استدیو خطی (شهرام خطی)
: محمد جوادیان
: سمیرا ترابی
: محمد سلطانی
: صالح رجائی
: امیرحسین کرمانی، صادق شاهمرادی، عرشیا پور محسن
: امیرحسین نامور
: سارا ثقفی
: ندا کاوندی
: تهران تماشا
: امید مهدوی

دیدگاهتان را بنویسید