نمایش سوختن به روی صحنه رفت.

: علیرضا آرا، علیرضا اولیایی
: (به ترتیب ورود به صحنه) مجتبی پیرزاده، سوگل خلیق، میثاق زارع، مصطفی پروین

: شبنم مقدمی (موسسه فرهنگی هنری “افرا کلک آسمان”)

: مهرداد کوروش نیا
: نورالدین حیدری ماهر
: آریا افشار، الهه اذکاری، روژینا ابراهیمی
: علیرضا صالحی‌نژاد
: سوده شرحی
: لعیا خرامان
: رضا خضرایی
: محمد صادق زرجویان
: محمد صادق زرجویان، علی غیاثوند
: مصطفی پروین
: نیکان خبازی
: افسانه خلفی
: مریم عطایی نژاد
: زهرا بهرامی، فریبا بهرامی

با نگاهی به رمان «مفتش و راهبه» نوشته کالین فالکنر و به ترجمه جواد سید اشرف

 

دیدگاهتان را بنویسید