نمایش سگالوفسکی به روی صحنه رفت.

: حامد اسلامی
: مهدی کریمی
: (به ترتیب الفبا) مقصود اژدر دوست، پویا تاورد، یونس حضرتی، نوید حیدری، رضا ریاضی، فاطمه سنجری، ستایش مطیع، دنیز منفرد و حسین شعرباف

: الست فیلم

: سالومه علیپور
: نوید حیدری
: ابراهیم تیمورزاده
: فرشته پیش بهار
: مهدی کریمی
: حسین شعرباف
: سالومه علیپور
: نجمه شعرباف
: مژگان شرفی
: امید خاکدان
: سمیع والی

دیدگاهتان را بنویسید