نمایش شازده احتجاب به روی صحنه رفت.

: افشین زمانی
: (به ترتیب ورود) رها مقدم، علیرضا لبیبیان، شهاب عباسیان، علی پویا قاسمی، فائزه حمیدی، نسترن پارساییان، مهسا ظهیری، مرجان مومنی، رضا محمدی، نریمان عابدی، مهدیس هاشمی، افشین زمانی
شازده خسرو خمیده و خسته به خانه بازمیگردد و با جنازه خود روبه رو میشود…

: بهزاد بختیاری
: سمانه احمدی مطلق
: سحر نهاوندی نژاد
: مریم رودبارانی
: پگاه مهدوی زاده
: سمانه احمدی مطلق
: افشین زمانی
: نگار حاتم
: رضا جاویدی
: نریمان عابدی

دیدگاهتان را بنویسید